ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το επιχειρείν σε αυτήν την χώρα είναι για πολλούς ρίσκο, μα συνάμα και μια πράξη ελευθερίας. Δουλειά μας είναι να ελαττώνουμε τα ρίσκα για τον πελάτη μας, φροντίζοντας να ξεπερνάει τις κακοτοπιές, για να ανασαίνει τον αέρα της δημιουργικής ελευθερίας ο ίδιος, η οικογένειά του και η επιχείρησή του.

 1. Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων
 2. Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων Ατομικής/ ΟΕ/ ΕΕ/ Ι.ΚΕ/ Ε.ΠΕ./ Α.Ε
 3. Τήρηση βιβλίων Σωματείων/ Μ.Κ.Ο/ Κοιν.Σ.Επ
 4. Επίβλεψη λογιστηρίου στην έδρα της κάθε επιχείρησης
 5. Εσωτερικός Έλεγχος Λογιστηρίων-Αξιολόγηση
 6. Υπηρεσίες υποστήριξης για ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα: ΕΣΠΑ/ ΟΑΕΔ/ ΤΕΠΙΧ

 1. Μισθοδοσία
 2. Προϋπολογισμός Μισθοδοσίας
 3. Υποστήριξη Υλοποίησης Προγραμμάτων ΟΑΕΔ
 4. Εργατική Νομοθεσία
 5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
 6. Ασφαλιστικά-Συντάξεις

 1. Ίδρυση Εταιρίας
 2. Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.)
 3. Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)
 4. Ίδρυση Ομόρρυθμης – Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε. – Ε.Ε.)
 5.  Ίδρυση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 6. Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης
 7. Κοινοπραξίας
 8. Συλλόγου – Σωματείου
 9. Κοιν. Σεπ
 10. Ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα

 1. Λύσεις- Συγχωνεύσεις εταιρειών
 2. Εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων

 1. Υπηρεσίες Συμβούλων
 2. Business Start Up Coffee

 1. Φορολογικά θέματα
 2. Ασφαλιστικά – Συντάξεις
 3. Ακινήτων Φορολογικά θέματα υποχρεώσεις
 4. Υποστήριξη Κατοίκων Εξωτερικού

Αν έχετε στην κατοχή σας οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα, όπως αυτοκίνητο, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, κατοικία (ακόμα με ποσοστό ιδιοκτησίας) είναι αρκετό για να υπάρχει υποχρέωση φορολογικής δήλωσης. Οι φορολογικές υποχρεώσεις διακρίνονται από το είδος της περιουσίας σας (ακίνητη, εισοδήματα) και διαχωρίζονται σε τακτικές και έκτακτες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο